Til toppen

Eurol PTFE Super Lube Spray (400ml)

Produktnummer: E701460-400ML
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Smøremiddel med PTFE - utviklet for å redusere friksjon og slitasje.

Eurol PTFE Super Lube Spray er spesielt utviklet for å redusere friksjon og slitasje. Den er smuss- og fuktavvisende. Knirkelyder forårsaket av "stick-slip" forhindres av Eurol PTFE Super Lube Spray. Dessuten gir den beskyttelse for kabler, kjeder, gir, hengsler, metaller og plast.

Faresetninger:

  • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Sikkerhetssetninger:

  • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  • P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  • P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.

 

Mål og vekt
Vekt 0.0 kg
Innhold 400 ml
Generelt
Farge Gul