Til toppen

Betingelser bedrift

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Truck & Trailer Indutry AS (TTI AS) på tti.no til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

 
1. Parter
 
Selger er: Truck & Trailer Industry AS (TTI AS), med besøks- og postadresse Håndverksveien 12, 1405 Langhus, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 914 921 716, telefon: 23 03 96 00, e-post: kundeservice@tti.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). TTI AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. 
 
2. Bestillings- og avtaleprosess
 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss (ERP). TTI AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
 
TTI AS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Et stort antall av våre produkter er kjøretøyspesifikke varer. Hvis du er usikker på om et produkt passer til nettopp ditt kjøretøy ber vi deg kontakte oss ved bruk av chat, telefon eller e-post. På denne måten kan vi unngå unødvendige feilkjøp og returer.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 
4. Priser
 
Alle priser er ekskludert merverdiavgift. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller valutaendringer.
 
5. Betaling

Som registrert bedriftskunde hos oss får du egen innlogging med dine priser og rabatter. Betaling foregår ved faktura, i likhet med ordrer gjennom våre salgsavdelinger. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


6. Levering og forsinkelse

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på tti.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å endre oppgitte generelle leveringstider uten nærmere varsel. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Det er viktig at kjøper sjekker varebeholdning på alle våre lager. Hvis varene ligger på forskjellig lager, eller på et annet lager enn det du skal hente på, må det påregnes ekstra leveringstid. Det er også viktig at kjøper er klar over at lagerbeholdning i nettbutikken oppdateres hvert 10. minutt. Dette betyr at i noen tilfeller kan et produkt bli utsolgt i en av våre fysiske butikker før beholdningen i nettbutikken har rukket å oppdatere seg. Hvis dette skulle skje må du gjerne kontakte oss slik at vi kan sjekke leveringstid på den utsolgte varen eller finne et alternativ.

Hvis kjøper har produkter liggende i rest hos oss, i påvente av vår levering fra leverandør, finnes en oversikt over disse under "Min side" på "Rest ordre". Det blir også opplyst om forventet leveringstid inn til oss. Selger forbeholder seg retten til å endre forventet leveringstid hvis det kommer endringer fra leverandør.


7. Undersøkelse av produktene
 
Etter at du har mottatt ordren har du ansvar for å undersøke produktene og melde fra om eventuelle feil/mangler. Du må da undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 
 
8. Reklamasjon
 
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig, men vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Send en e-post til kundeservice@tti.no, eller til din kontaktperson hos oss,  for å motta et reklamasjonsskjema. Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

9. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn ved å registrere seg nederst på denne siden. Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet eller sende en e-post til mathisen@tti.no.

Vi tar forbehold om at på nyhetsbrev med tilbud kan prisene endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

10. Personopplysninger

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.


11. Tvister

Tvister i anledning TTIs betingelser, samt tvister som ellers angår handel med oss, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.