Til toppen

Veiledning for bruk og vedlikehold av batterier

Kilde: Sønnak

For at blybatterier skal fungere på tilfredstillende måte gjennom hele sin levetid er det viktig at det pleies og vedlikeholdes på riktig måte. Under finnes noen av de viktigste elementene.

1. Valg av batteri:

1.1  - Velg batteritype etter bruksområde:

Siden ulike typer blybatterier har forskjellige egenskaper, er det viktig å velge et batteri med de egenskapene som passer for ditt behov. Informasjon om riktig valg finner du på www.sønnak.no og i batterileverndørens anbefalinger.

1.2 - Velg størrelsen på batteribanken etter strømforbruket:

Det er viktig at batteriet er stort nok (har tilstrekkelig med Ah) for å klare de utladningene det utsettes for. Anbefalt maksimal dyputladning vises under punkt 2.4. Dersom batteriet regelmessig utsettes for dypere utladning en det som er anbefalt, forkortes levetiden.

2. Vedlikehold og bruk:

2.1 - Batterier skal være rene og tørre:

Støv/skitt og fuktighet på batteriet kan medføre krypstrøm og øke batteriets selvutladning

2.2 - Kontroller at alle tilkoblinger til batteripolene er godt tilskrudd:

Oksiderte og/eller skitne poler og dårlig festede forbindelser kan medføre spenningsfall, varmeutvikling i tilkoblinger/ kabler og skade batteriets poler

2.3 - Om mulig, kontroller og juster elektrolyttnivået:

Fritt ventilerte «flytende syre» batterier som utsettes for gjentatte dype utladninger må kontrolleres og evt etterfylles med destillert vann 2-3 ganger i året. Batteriet må alltid fulllades før man etterfyller batterivann til et nivå ca 5-10 mm over platene. I noen tilfeller finnes en markering som viser anbefalt nivå.

2.4 - Unngå hyppige dyputldaninger:

Under vises hvilke dyputladninger de ulike batterityper regelmessig kan tåle. Få dyputladninger skader ikke, forutsatt at batteriet snarest lades opp igjen og ikke blir stående i mer eller mindre utladet stand. Må aldri stå over tid med lavere spenning enn 12,4V

  • Startbattierier kan lades ut til ca 75% av kapasitet gjenstår
  • StrongPRO kan lades ut til ca 50% av kapasitet gjenstår
  • EndurancePRO kan lades ut til ca 40% av kapasitet gjenstår
  • AGM-batterier kan lades ut til ca 30 % av kapasitet gjenstår
  • GEL- batterier kan lades ut til ca 10 % av kapasitet gjenstår

2.5 Lad alltid batteriet snarest etter en utladning:

La aldri batteriet stå utladet da det risikerer å få permanente skader pga sulfatering. Utladede batterier skal derfor alltid lades snarest mulig. En enkel måte å bestemme batteriets ladetilstand på er å måle batterispenningen når batteriet er ubelastet. Om hvilespenningen er under 12,4V må batteriet lades.

  • Et fulladet batteri har en hvilespenning på minst 12,6V.
  • Et halvladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,2V.
  • Et helt utladet batteri har en hvilespenning på ca 12,0V

 

2.6 Motorens ladespenning skal være 14,4±0,1V (24V serie 28,8V±0,2V):

Vedlikeholdslading skal skje ved 13,8±0.1V (24V serie 27,6V±0,2V). Batterier som ikke er i bruk kan holdes fulladet ved å bruke vedlikeholdslading. Spenningen bør være 13.8±0.1 V. (24V serie 27,6V±0,2V). Både for høy og for lav spenning forkorter levetiden

3. Oppbevaring:

3.1 Når kjøretøyet lagres bør batterier kobles fra: 

Små krypstrømmer kan på kort tid lade ut batteriet. Feks. en krypstrøm på 40 mA lader ut 1 Ah pr døgn, det tilsvarer 30 Ah pr måned!

3.2 Hold batteriet oppladet:

Oppladede batterier er en forutsettning for lang levetid og sikker funksjon. For å holde batteriet tilfredstillende ladet under lagring kan det enten lagres med vedlikeholdslading (se punkt. 2.6) eller lagres frakoblet og så lades senest før hvilespenningen nærmer seg 12,4V.

3.3 Batterier skal lagres tørt og svalt, men frostfritt:

(Et fullt ladet batteri tåler opptil -68°C) Behovet for vedlikeholdslading minsker når batteriet lagres svalt. Selvutladningen halveres om temperaturen senkes med 10ºC og fordobles om temperaturen stiger med 10ºC.

Kjøp batterier hos Truck & Trailer

Art.nr: SE2353

Startbatteri 235AH - STRONGPRO

*dette produktet selges kun til registrerte bedrifter.
SE2353
 
*pris inkl. avgifter
*pris inkl. avgifter
Art.nr: SG1402

Startbatteri 140AH - STARTPRO

*dette produktet selges kun til registrerte bedrifter.
SG1402
 
*pris inkl. avgifter
*pris inkl. avgifter
Art.nr: SE1403

Startbatteri 140AH - STRONGPRO

*dette produktet selges kun til registrerte bedrifter.
SE1403
 
*pris inkl. avgifter
*pris inkl. avgifter
Art.nr: SX2253

Startbatteri 225AH - ENDURANCEPRO EFB

*dette produktet selges kun til registrerte bedrifter.
SX2253
 
*pris inkl. avgifter
*pris inkl. avgifter