Til toppen

Dekk på tunge kjøretøy

Kilde: Statens Vegvesen

Du som sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Husk at riktig merking og minimum mønsterdybde ikke er en garanti for godt nok veigrep.

Når må du bruke vinterdekk?

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) er det fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.

Kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første søndag etter 2. påskedag i resten av landet.

I samme periode er det krav om minst 3 mm mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg.

Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

Krav til vinterdekk

Vinterdekk kan være med eller uten pigg. Dekkene skal være merket med «M+S», «MS», «M&S», «M-S», «Mud and Snow» og/eller «3PMSF» eller «3 Peak Mountain Snowflake» (Alpe-symbolet).

Hvis det ikke produseres vinterdekk til kjøretøyet ditt i en bestemt dimensjon, kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk.

Vær oppmerksom på at fra og med vintersesongen 2020/2021 er det obligatorisk å benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler på bil og buss med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.

Utstyres tilhenger konstruert for fart over 50 km/t som har driftsbrems med piggdekk, skal det være piggdekk på alle hjul. Dette gjelder uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt.

Bruk utenfor påbudsperioden

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. Dersom du kan forvente snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av tid på året.

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for liten mønsterdybde eller uten riktig merkede vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt, er:

  • 1000 kroner per dekk for motorvogn med tillatt totalvekt til og med 7500 kg.
  • 2000 kroner per dekk for motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg.

For manglende kjetting er gebyret:

  • 750 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt til og med 7500 kg.
  • 1200 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg.
  • 1500 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg som trekker en tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Det gis ett gebyr per manglende kjetting.

I stedet for gebyr kan anmeldelse være aktuelt ved alvorlige tilfeller av manglende sikring av veigrep. Bruksforbud ved utilstrekkelig veigrep kan ilegges uavhengig av gebyr eller anmeldelse.

Husk at riktig merking og minimum mønsterdybde er ingen garanti for godt nok veigrep.