Til toppen

Forklaring av beskyttelsesklasser

Kilde: Wikipedia

Nivået på beskyttelsesklasser oppgis med en kode på to bokstaver: IP, og to siffer for graden av beskyttelse, f.eks. IP65.


Beskyttelsesgrader mot berøring og inntrengning av faste gjenstander.

Tall  Faste partikler  Berøring
0  Ingen beskyttelse  Ingen beskyttelse
1  Større enn 50 mm  Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate
2  Større enn 12,5 mm  Finger, 12,5 mm i diameter
3  Større enn 2,5 mm  Verktøy, 2,5 mm i diameter
4  Større enn 1 mm  Tråd, 1 mm i diameter
5  Støvbeskyttet  Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat
6  Støvtett  Komplett beskyttelse mot støvgjennomtrengning

 

Beskyttelsesgrad mot vann.

Tall  Vann  Detaljer
0  Ingen beskyttelse  Ingen beskyttelse
1  Vertikale drypp  Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2  Vertikale drypp ved helning   opp til 15°  Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3  Dusj/regn   Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4  Sprut fra alle kanter  Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5  Spyling fra alle kanter  Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6  Kraftig spyling fra alle kanter  Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7  Kortvarig  neddykking i vann  Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8  Varig neddykking  Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom   kunde og produsent av utstyret
9  Høytrykkspyling  Tåler høytrykkspyling fra alle retninger uten at skade oppstår

 

IP69K
Tysk standard DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K , for utstyr som tåler høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm. Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80 °C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal prøves. Dysen holdes i 30 sekunder i hver av vinklene 0°, 30°, 60° og 90°. Utstyret står på et bord som roterer med 5 omdreininger per minutt

IP69K var opprinnelig utviklet for kjøretøy, særlig de som trenger regelmessig kraftig rengjøring.

Noen produkter med høy beskyttelsesklasse

Art.nr: 40468003

LED Arbeidslys - Pro-Mini-Rock - 1000 Lumen - 12-36 volt

LED Arbeidslys - Pro-Mini-Rock - 1000 Lumen - 12-36 volt
40468003
Art.nr: 40469003

LED Arbeidslys - Pro-Rock II - 2000 Lumen - 12-80 volt

LED Arbeidslys - Pro-Rock II - 2000 Lumen - 12-80 volt
40469003
Art.nr: D14328

Ryggekamerasett - 7" Mulitdisplay - 1 fargekamera

Ryggekamerasett - 7" Mulitdisplay - 1 fargekamera
D14328