Til toppen

Sikring av last

Kilde: Nasjonal Digital Læringsarena

Opphaver: Forfatter Per Haukeberg

 

Grunnregelen for all trafikk finner vi i veitrafikklovens § 3, som er gjengitt nedenfor. Loven gjelder selvsagt også for sikring av last, men den sier ikke noe om hvordan og hvor mye lasten skal sikres.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»(Veitrafikkloven § 3)

Forskrift om bruk av kjøretøy av § 3–2 og 3–3 fra lovdata.no, har mer detaljerte bestemmelser om hvilke krav som stilles til sikring av last på kjøretøy.

I forskriften står det også at godset

  • ikke skal slepe på veien
  • skal være jevnt fordelt mellom hjul på samme aksling
  • skal være plassert slik at minst 20 % av kjøretøyets totalvekt hviler på forhjulene
  • skal være sikret slik at det ikke faller av kjøretøyet
  • skal holdes innenfor kjøretøyets bredde

Som du ser, gir ikke regelverket noen sterke føringer for hvordan lasten skal sikres.

Lastsikringsmetoder

 

Vi har tre metoder for å sikre lasten, og i tillegg kan disse metodene kombineres.

 

Stempling

Stempling, eller stenging, som det også kalles, er en metode som benyttes ofte. Da setter man noe inn i et tomrom for å fylle det, slik at lasten ikke skal kunne flytte på seg. Man kan fylle tomrommet mellom deler av lasten eller mellom lasten og lastbæreren. Hvis man for eksempel setter inn paller for å fylle lasterommet, er dette en form for stempling eller stenging.

 

Surring

Surring er å feste lasten til lastbæreren med kjetting eller surrebånd. Surringen kan være av forskjellige typer:

  • overfallsurring
  • grimesurring
  • direkte surring
  • loopsurring

Overfallsurring kalles også over-topp-surring eller friksjonssurring. Hensikten er å øke presset mot underlaget slik at godset ikke flytter seg på, grunn av kreftene det blir utsatt for.

Grimesurring er en surring som både presser ned og stenger for horisontal bevegelse av godset. Dette er en meget god metode som mange ikke kjenner til.

Direktesurring brukes på for eksempel store maskiner, kjøretøy og lignende. Denne surringen går direkte fra godset og til lastebæreren.

Loopsurringer er alltid parvis, det vil si to surringer, og de virker mot hverandre. Slike surringer benyttes ofte på langt gods.

Det er en hovedregel du må merke deg: Surring alene er sjelden nok!

Vi som regel kombinere metoder for sikring av last. En kombinasjon av surring og stempling er det beste, om ikke godset blir låst på annen måte.

 

Låsing

Låsing betyr at godset festes til transportmidlet ved hjelp av mekaniske lås. Containerlås er et eksempel på dette. Inne i containeren må godset likevel sikres på vanlig måte. Containeren skal være låst i alle fire hjørner.

Sikringskraften skal være rettet mot den retningen godset vil bevege seg.

Kjøp lastesikringsutstyr hos Truck & Trailer

Art.nr: 130610055

Surring classic m/sperre 3,2 tonn 0,5+9,5M

Spennstropp til lastsikring, laget av beste kvalitet for å garantere lang levetid og høy sikkerhet.
130610055